O czasopiśmie

ISSN 1895-1279

Zgodnie z najnowszym Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.07.2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych za publikację na łamach czasopisma "Studia Prawa Prywatnego im. Prof. Z. Radwańskiego" Autor otrzymuje 100 punktów.

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik ukazujący się na rynku wydawniczym od 2006 r. Aktualnie wydano już 71 zeszytów, w których opublikowane zostały artykuły o charakterze naukowym poświęcone prawu prywatnemu.

Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik wywodzący się z najbardziej prestiżowej serii książkowej poświęconej prawu prywatnemu System Prawa Prywatnego, publikowanej we współpracy z Instytutem Naukowym PAN. Opiekę merytoryczną nad kwartalnikiem sprawują najwybitniejsze autorytety polskiego i międzynarodowego prawa prywatnego. Redaktorem Naczelnym czasopisma był prof. Zbigniew Radwański. Jego dzieło kontynuuje prof. Bogudar Kordasiewicz, jako Redaktor Naczelny.

Członkami Rady Naukowej są zarówno Redaktorzy Naukowy poszczególnych tomów Systemu Prawa Prywatnego, jak i wybitni przedstawiciele nauki prawa prywatnego polskiego oraz przedstawiciele nauki prawa prywatnego z innych krajów: Niemiec, Francji, Czech, Włoch.

Artykuły prezentowane w Studiach Prawa Prywatnego dotyczą zagadnień wywodzących się z: prawa cywilnego, rodzinnego, autorskiego, własności przemysłowej, prawa konkurencji, prawa spółek, prawa papierów wartościowych, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa medycznego. Przygotowywane teksty zawierają nie tylko komentarz do aktualnego ustawodawstwa, ale także analizę polskiego oraz europejskiego prawa prywatnego, ze wskazaniem na modelowe (systemowe) rozwiązania. Ten sposób prezentacji zagadnień prawnych pozwala Czytelnikom na bardziej transparentne zapoznanie się z daną tematyką.

 

StudiaPrawaPrywatnego (Studies in Private Law) is an academic quarterly, published since 2006. It is one of the most renowned journals on Polish private law, hosting contributions from top academics from Poland and abroad. Moreover, Studies in Private Law is one of only two private law journals in Poland that publish long substantial articles intended to address fundamental theoretic problems of private law. Up to now, the Journal has published 71 issues.

The idea of the Journal was created by Professor Zbigniew Radwański, one of the most momentous scholars in Polish private law, distinguished both as an academic and as one of the founding persons of modern private law scholarship in Poland. Since 2006 he has been the Editor-in-Chief of the Journal. After he passed away, he was followed by the new Editor-in-Chief: Professor Bogudar Kordasiewicz – one of the leading Polish private law scholars, with broad expertise in contract and inheritance law.

The Editorial Board of the Journal, as well as its Advisory Board, comprisesa group of eminent private law scholars from Poland and from abroad. It includes scholars from the leading European academic intuitions, such as the European University Institute, the Humboldt University of Berlin and the University of Hamburg. The academics involved in editing the Journal have substantial experience in theoretical research over private law. Some of them combine it with activity in the principal judicial bodies in Poland and abroad (such as the Polish Supreme Court and the Italian Council of State).

The Journal originated alongside the prestigious multi-volume publishing enterprise in Polish private law: "System PrawaPrywatnego" ("System of Private Law"), published in cooperation with the Institute of Law Studies at the Polish Academy of Sciences. Since its establishment,the Journal has featured the core streams of private law theory in Poland. In doing so, it aimed to provide a lively and open forum for the exchange of ideas and for carrying out academic debate. It intended thereby to contribute to the existing body of private law scholarship,and to the further refinement and developmentof the conceptual framework of Polish private law.

The contributions presented in the Journal covera broad scope of private law topics, with particular regard to: contract law, property law, family law, intellectual property, competition law, company law, securities law, international private law and the private law aspects of medical law. Each of the articles is subjected to a double-blind peer review procedure.

Since its establishment, the Journal has hosted several essential pieces that provided milestones of the modern private law scholarship in Poland (e.g. on the interpretation of private law, the transformation of the concept of defects of consent and the current approach towards the typology of contracts).Because of its unique character and goals, the Journal has also provided one of the most important platforms for the discussion over the future legislative reform in Polish private law, with particular regard to the creation of a new Civil Code.

The Journal plays an important role as a platform for discourse between private law scholarship in Poland and abroad. Each of its issues features at least one text in English, which in most instances is authored by a scholar from abroad, or provides more detailed insight into selected problems of Polish private law. The Journal also supports transnational academic initiatives that aim to integrate private law discourse in various European and non-European countries. For instance, in June 2018 the Journal was one of the partners of the international conference "European Contract Law and the Creation of Norms", organised in Warsaw by the European Society of European Contract Law (SECOLA) and the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences.

 

 

 

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 3-4/2023
Liczba tekstów: 225