Studia Prawa Prywatnego / Artykuły

Spontaneous Order in the Sharing Economy? A Research Agenda

Mateusz Grochowski

§ 1. Online Platforms as Self-Regulatory Enterprise I. Online Intermediary Platforms as Governors of the Market The sharing economy is nowadays one of the most important and fastest-growing spheres...

Systemowa spójność prawa spółek Unii Europejskiej**

Jacek Napierała

§ 1. Uwagi wstępne I. Unijne prawo spółek jako element prawa krajowego Na mocy art. 2 Aktu dotyczącego warunków przyjęcia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej1 – stanowiącego integralną...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 01/2021
Liczba tekstów: 195