NAJNOWSZE

Zasada jeden członek – jeden głos w spółdzielni rolników

Dominik Bierecki

1. Zarys problematyki Zgodnie z art. 36 § 2 zd. 1 PrSpółdz, na walnym zgromadzeniu spółdzielni każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Przepis ten wyraża jedną z...

Zastępcze (przedegzekucyjne) wykonanie zobowiązania

Piotr Ratusznik

§ 1. Wprowadzenie Z pobieżnej lektury przepisów KC wynika, że według art. 354 KC dłużnik wykonuje zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz...

Nieodpłatna opieka jako koszt w świetle art. 444 § 1 KC

Sandra Hadrowicz

§ 1. Wprowadzenie Przedmiotem niniejszej analizy jest próba ustalenia, czy w ramach zwrotu wszelkich kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (art. 444 § 1 KC),...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 3-4/2023
Liczba tekstów: 225