NAJNOWSZE

Skarga pauliańska wierzyciela przyszłego

Łukasz Szczepański

Skarga paulianska (lac. actio Pauliana), jako jedna z klasycznych instytucji prawa cywilnego, stanowi szczególny przejaw ochrony interesów wierzyciela przed swiadomym dzialaniem nielojalnego dluznika....

Charakter relacji między gminą a deweloperem

Rafał Szczepaniak

W ostatnich dekadach jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju rynku deweloperskiego w Polsce. Prowadzone przez deweloperów rozległe inwestycje niejednokrotnie polegają na budowie całych osiedli...

Wadliwość czynności prawnych spółdzielni

Anna Zbiegień-Turzańska

Problematyka wadliwości czynności prawnych spółdzielni jest zagadnieniem niezwykle szerokim obejmującym zarówno wadliwość aktów reprezentacji (dokonywanych zasadniczo przez zarząd spółdzielni,...

Spontaneous Order in the Sharing Economy? A Research Agenda

Mateusz Grochowski

§ 1. Online Platforms as Self-Regulatory Enterprise I. Online Intermediary Platforms as Governors of the Market The sharing economy is nowadays one of the most important and fastest-growing spheres...

Systemowa spójność prawa spółek Unii Europejskiej**

Jacek Napierała

§ 1. Uwagi wstępne I. Unijne prawo spółek jako element prawa krajowego Na mocy art. 2 Aktu dotyczącego warunków przyjęcia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej1 – stanowiącego integralną...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 02/2019
Liczba tekstów: 173