NAJNOWSZE

Szkody w środowisku naturalnym

Marek Świerczyński

§ 1. Uwaga wstępna   Szkody w środowisku mają często wymiar międzynarodowy1. W przypadku dochodzenia odpowiedzialności cywilnoprawnej sprawcy takiej szkody powstaje konieczność ustalenia prawa...

Kolizyjne prawo rzeczowe

Jacek Górecki

§ 1. Wprowadzenie   Pojmowanie na świecie praw rzeczowych i posiadania nie jest jednolite. Dotyczy to także prawa własności, choć tu różnice są najmniejsze1. Odmiennie kształtuje się treść własności i...

Zasada bezpodstawnego wzbogacenia w prawie angielskim

Jan Halberda

§ 1. Uwagi ogólne  Ostatnie dwie dekady były świadkiem istotnych zmian w angielskim prawie bezpodstawnego wzbogacenia (law of unjust enrichment, law of restitution). W tym czasie najwyższe instancje...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 221