NAJPOPULARNIEJSZE

Wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej

Artur Nowacki

§ 1. Uwagi wprowadzające Przedmiotem artykułu jest kwestia wysokości kapitału zakładowego spółki przekształconej w kontekście wielu okoliczności mających na nią wpływ, tj.: wysokości kapitału...

Przesłanki zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych

Anna Tischner

§ 1. Kształtowanie się przesłanek ochrony wzorów przemysłowychI. Uwagi wprowadzające  Fenomen wzornictwa przemysłowego polega na projektowaniu wyglądu produktów, co ma charakter działalności...

Czy należy regulować umowy nienazwane?

Michał Romanowski

§ 1. Uwagi wprowadzające Przez umowę nazwaną powszechnie rozumie się umowę posiadającą nazwę nadaną przez ustawodawcę i, co najmniej, essentialia negotii sformułowane w ustawie expressis verbis1. W...

Skarga pauliańska a tzw. czynności ekwiwalentne

Krzysztof Mularski

§ 1. Wprowadzenie Przedmiotem niniejszego opracowania będą wybrane fragmenty przepisów konstruujących instytucję skargi pauliańskiej (art. 527 i n. KC), a jego zadaniem, najogólniej rzecz ujmując,...

Kolizyjne prawo rzeczowe

Jacek Górecki

§ 1. Wprowadzenie   Pojmowanie na świecie praw rzeczowych i posiadania nie jest jednolite. Dotyczy to także prawa własności, choć tu różnice są najmniejsze1. Odmiennie kształtuje się treść własności i...

Oświadczenie o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa

Oświadczenie o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa

Jakub Pawliczak

§ 1. Wprowadzenie  Nazwisko jest elementem tożsamości jednostki. Może być powodem do dumy, nieodłączną częścią historii rodziny, źródłem korzyści materialnych, jak również czymś niechcianym,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 186