Studia Prawa Prywatnego / Artykuły / Prawo zobowiązań

Skarga pauliańska wierzyciela przyszłego

Łukasz Szczepański

Skarga paulianska (lac. actio Pauliana), jako jedna z klasycznych instytucji prawa cywilnego, stanowi szczególny przejaw ochrony interesów wierzyciela przed swiadomym dzialaniem nielojalnego dluznika....

Charakter relacji między gminą a deweloperem

Rafał Szczepaniak

W ostatnich dekadach jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju rynku deweloperskiego w Polsce. Prowadzone przez deweloperów rozległe inwestycje niejednokrotnie polegają na budowie całych osiedli...

Przedsiębiorca versus konsument w prawie polskim

Jerzy P. Naworski

§ 1. Wprowadzenie Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny1 zawiera definicję przedsiębiorcy (art. 431) i konsumenta (art. 221). Więź między tymi pojęciami jest dwojaka. Pierwsza polega na tym, że...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 02/2019
Liczba tekstów: 173