Studia Prawa Prywatnego / Artykuły / Prawo spółek

Prawo spółek a status małżonków w spółkach handlowych

Prawo spółek a status małżonków w spółkach handlowych

Monika Tarska

Spis treści § 1. Założenia konstrukcyjne prawa korporacyjnego spółek handlowych a aksjologia prawa majątkowego małżeńskiego wg KRO I. Uwagi wprowadzające II. Koncepcja legislacyjna spółek...

Wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej

Artur Nowacki

§ 1. Uwagi wprowadzające Przedmiotem artykułu jest kwestia wysokości kapitału zakładowego spółki przekształconej w kontekście wielu okoliczności mających na nią wpływ, tj.: wysokości kapitału...

Discussion on joint wills in Poland

Piotr Sobański

§ 1. Introduction In the Polish doctrine, the need to amend the inheritance law has been a topic of particular interest recently. It seems that one reason for this is the planned creation of a new...

Systemowa spójność prawa spółek Unii Europejskiej**

Jacek Napierała

§ 1. Uwagi wstępne I. Unijne prawo spółek jako element prawa krajowego Na mocy art. 2 Aktu dotyczącego warunków przyjęcia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej1 – stanowiącego integralną...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 3-4/2023
Liczba tekstów: 225