Studia Prawa Prywatnego / Artykuły / Prawo rzeczowe

Zakres rękojmi za wady rzeczy najętej i wydzierżawionej

Radosław Strugała

§ 1. Wprowadzenie Podobnie jak w przypadku sprzedaży, regulacja umowy najmu przewiduje szczególny reżim odpowiedzialności o charakterze obiektywnym (odpowiedzialności niezależnej od winy)2, który...

Ograniczone prawa rzeczowe w prawie francuskim

Anna Józefiak

§ 1. Uwagi ogólne dotyczące systematyki Przepisy dotyczące praw rzeczowych w prawie francuskim znajdują się w KC franc. i wielu innych ustawach. W KC franc.1 są one uregulowane zasadniczo w dwóch...

Ograniczone prawa rzeczowe w prawie austriackim

Romana Cierpiał

§ 1. Ogólne uwagi dotyczące systematykiI. Pojęcie ograniczonych praw rzeczowych i ich ogólna charakterystyka Najważniejsze rodzaje praw rzeczowych w Austrii, sposoby ich ustanawiania oraz przenoszenia...

Ograniczone prawa rzeczowe w prawie niemieckim

Łukasz Przyborowski

§ 1. Ogólne uwagi dotyczące niemieckiego prawa rzeczowego (Sachenrecht)I. Źródła prawa rzeczowego Zasadnicza cześć przepisów dotyczących prawa rzeczowego zawarta jest w Kodeksie cywilnym1, w Księdze...

Ograniczone prawa rzeczowe w prawie szwajcarskim

Bartłomiej Swaczyna

§ 1. Systematyka ograniczonych praw rzeczowych W prawie szwajcarskim wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje ograniczonych praw rzeczowych: prawa do używania rzeczy (Nutzungsrechte) i prawa do wartości...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 3-4/2023
Liczba tekstów: 225