Studia Prawa Prywatnego / Artykuły / Inne

Charakter relacji między gminą a deweloperem

Rafał Szczepaniak

W ostatnich dekadach jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju rynku deweloperskiego w Polsce. Prowadzone przez deweloperów rozległe inwestycje niejednokrotnie polegają na budowie całych osiedli...

Wadliwość czynności prawnych spółdzielni

Anna Zbiegień-Turzańska

Problematyka wadliwości czynności prawnych spółdzielni jest zagadnieniem niezwykle szerokim obejmującym zarówno wadliwość aktów reprezentacji (dokonywanych zasadniczo przez zarząd spółdzielni,...

Profesor dr Zbigniew Radwański (1924–2012)

Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szlęzak

  W dniu 20.12.2012 r. zmarł Profesor Zbigniew Radwański, jeden z najbardziej wybitnych prawników polskich. W tym dniu odbywało się posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej. Było to jedyne posiedzenie...

Regulacja dematerializacji w nowym Kodeksie cywilnym

Konrad Zacharzewski

§ 1. Stanowisko Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego na temat dematerializacji  W związku z pracami nad nowym Kodeksem cywilnym pojawiły się postulaty wypełnienia pustej przestrzeni, jaką stwarza...

Postępowania sądowe

Stanisław Gronowski

§ 1. Ustrój sądownictwaI. Uwagi wstępne  Dotychczas brak jest umowy międzynarodowej, która w sposób generalny nakładałaby na Polskę zobowiązania w zakresie regulacji ustroju krajowego sądownictwa i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 02/2019
Liczba tekstów: 173