Studia Prawa Prywatnego / Artykuły

Zastępcze (przedegzekucyjne) wykonanie zobowiązania

Piotr Ratusznik

§ 1. Wprowadzenie Z pobieżnej lektury przepisów KC wynika, że według art. 354 KC dłużnik wykonuje zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz...

Nieodpłatna opieka jako koszt w świetle art. 444 § 1 KC

Sandra Hadrowicz

§ 1. Wprowadzenie Przedmiotem niniejszej analizy jest próba ustalenia, czy w ramach zwrotu wszelkich kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (art. 444 § 1 KC),...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 02/2021
Liczba tekstów: 200