Zasada swobody umów w prawie spółek

Monika Tarska ORCID: 0000-0002-1693-9405
Dr hab., prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN
DOI: 10.32027/SPP.22.3.1
A A A
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 221