Zasada jeden członek – jeden głos w spółdzielni rolników

Dr Dominik Bierecki ORCID: 0000-0001-6993-3974
adwokat, redaktor naczelny kwartalnika „Prawo i Więź”, członek komitetu badawczego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Europejskiej Sieci Unii Kredytowych (European Network of Credit Unions) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Prawa Spółdzielczego „Ius Cooperativum” (International Association of Cooperative Lawyers “Ius Cooperativum”); ekspert Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w zakresie celów zrównoważonego rozwoju (Social Development Goals) i Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie spółdzielczości w rozwoju gospodarki społecznej i solidarnej (Social and Solidarity Economy); pracownik naukowy Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Sopocie
DOI: 10.32027/SPP.21.3.4
A A A
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 02/2022
Liczba tekstów: 210