Wymóg formy pisemnej umów z zakresu prawa autorskiego – instrument bezpieczeństwa czy ograniczania obrotu prawnego? Rozważania de lege ferenda

A A A
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 3-4/2023
Liczba tekstów: 225