Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus; waloryzacja świadczeń pieniężnych)

A A A
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 03-04/2019
Liczba tekstów: 178