Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus; waloryzacja świadczeń pieniężnych)

A A A
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 02/2021
Liczba tekstów: 200