Uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie art. 394 § 1 KC – ograniczone czasowo czy bezterminowe?

A A A
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 3-4/2023
Liczba tekstów: 225