Przesłanki zastosowania regulacji financial assistance (art. 345 KSH) w procesie wykupu menedżerskiego

A A A
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 186