Postępowanie przed sądem polubownym w dobie pandemii i postpandemii: rozprawy zdalne a naczelne zasady postępowania cywilnego i arbitrażowego

Magdalena Gutowska ORCID: 0000-0002-9289-2362
Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
DOI: 10.32027/SPP.22.3.2
A A A
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 218