Konsekwencje naruszenia zasad reprezentacji stowarzyszenia w umowach i sporach z członkami zarządu

Prof. ucz. dr hab. Edyta Hadrowicz ORCID: 0000-0003-4209-7296
Autorka jest profesorem uczelni i wykładowcą akademickim oraz ekspertką różnych instytucji. W latach 2013–2015, jako ekspertka od spraw stowarzyszeniowych, współtworzyła projekt zmiany ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i aktywnie uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad zmianą ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, prowadzonych przez Kancelarię Prezydenta RP oraz w pracach podkomisji i komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, reprezentując Kancelarię Prezydenta RP. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie stowarzyszeniowym i prawie handlowym.
DOI: 10.32027/SPP.21.1.3
A A A
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 221