Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z pozostawienia ciał obcych w polu operacyjnym

Artykuł stanowi poszerzoną wersję opracowania zawartego w Systemie Prawa Medycznego. Tom 5. Odpowiedzialność prywatnoprawna (red. E. Bagińska), Warszawa 2021.

Dr hab., prof. Kinga Bączyk-Rozwadowska ORCID: 0000-0001-6545-2671
UMK, Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Mikołaj Kopernika w Toruniu
DOI: 10.32027/SPP.22.1.2
A A A
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 02/2022
Liczba tekstów: 210