O potrzebie utworzenia w Polsce wyspecjalizowanego sądu powszechnego dla rynku kapitałowego | On the need to establish a specialized common court for the capital market in Poland

analiza teoretyczna i prawnoporównawcza (część 1) | theoretical and comparative analysis (part I)

A A A
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 221