Modyfikacja klauzul abuzywnych w trybie tzw. jednostronnej zmiany umowy a naruszenie zbiorowych interesów konsumentów | Unilateral modifi cation of abusive clauses and infringement of collective interests of consumers

A A A
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 02/2021
Liczba tekstów: 200