Kilka uwag w przedmiocie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za zły stan powietrza w kontekście ochrony dóbr osobistych

Tobiasz Nowakowski ORCID: 0000-0002-0821-6901
Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego
DOI: 10.32027/SPP.21.3.2
A A A
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 221