Kary umowne za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w umowie o roboty budowlane

A A A
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 03-04/2022
Liczba tekstów: 214