Dobro osobiste twórczości artystycznej a dobra osobiste podmiotów będących pierwowzorami bohaterów fikcyjnych w utworach literackich – próba rozwiązania kolizji

Marta Lutomska ORCID: 0000-0003-3103-5516
Absolwentka prawa polskiego i niemieckiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europej-skiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (LL.M. 2018)
DOI: 10.32027/SPP.20.2.3
A A A
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 03-04/2020
Liczba tekstów: 190