Polecamy

Zarząd osiedlem domów – uwagi o potrzebie regulacji prawnej

Monitor Prawniczy | 7/2023

Abstract Zarząd osiedlem domów – uwagi o potrzebie regulacji prawnej Przedmiotem analizy są praktyczne problemy występujące w przypadku zarządu nieruchomością (nieruchomościami) wspólną w przypadku, gdy na tzw. osiedlu jest położonych kilkanaście (czy...

Polecamy

Analiza obszaru analizy – regulacja art. 61 ust. 5a...

Nieruchomości | 8/2023

Zagadnienie wyznaczenia obszaru analizowanego jest nierozerwalnie związane z procedurą wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Stanowi jej nieodłączny element. Wyniki analizy urbanistycznej przedstawione w wersji tekstowej i...

Polecamy

Analiza zasad konsolidacji wydawania wiążących informacji na...

Monitor Podatkowy | 2/2023

SUMMARY Analysis of the rules of consolidation in regard to issuing binding information relevant to sales tax In pursuance of determining new rules of consolidation in regard to issuing binding information relevant to sales tax – binding rate information...

Polecamy

Mediacja w sprawach o mobbing i jej konsekwencje w sferze...

Monitor Prawa Pracy | 1/2023

Mediation regarding mobbing and its consequences in the legal and psychological area The purpose of this article is the analysis of the institution of mediation as a tool for solving disputes regarding mobbing. In Poland, mediation is becoming an increasingly...

Polecamy

Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec pośrednio...

Monitor Prawa Handlowego | 4/2022

SUMMARY Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec pośrednio poszkodowanego wspólnika/akcjonariusza spółki kapitałowej – zasady ogólne a nowa regulacja prawa holdingowego Celem artykułu jest ocena wpływu nowej regulacji art. 2113 KSH (wprowadzonej w ramach tzw....

Polecamy

Kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych w...

Informacja w administracji publicznej | 2/2020

Podmioty uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają zarówno obowiązek, jak i prawo stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązków z tego zakresu zapewnia bezpieczeństwo nie tylko zamawiającemu,...

Polecamy

Mediator w sporach zbiorowych prawa pracy – analiza problemu...

Arbitraż i Mediacja | 3/2022

Abstract The aim of the article is to show how collective labor disputes are resolved through mediation. It should be emphasized that the provisions regulating this matter are outdated and require changes on many levels. First of all, the form of entry...

Polecamy

Wpływ wojny w Ukrainie na umowę w sprawie zamówienia...

Prawo Zamówień Publicznych | 2/2022

Summary The impact of the war in Ukraine on public procurement contracts In February 2022, new threats to the performance of contracts emerged, due to Russia’s attack on Ukraine and the resulting war, with its significant repercussions on the European and...

Polecamy

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego

Monitor Prawa Pracy | 1/2023

Return of a wrongly received medical benefit The Social Insurance Institution (ZUS) may demand a return of a wrongly received medical benefit from a person who received it. In particular, ZUS may demand such a return when the insured person performed work...

Polecamy

Źródła wirtualnych światów. Metawersum jako rezultat...

Prawo Nowych Technologii | 4/2022

Abstract Sources of virtual worlds. The metaverse as a result of inspiration, elaboration or acquisition? The article reflects on the aspects of creating virtual worlds from the viewpoint of the current copyright regulation in Poland. There is no single...

Cykl 5 szkoleń. Źródła prawa nowych technologii. Przełomowe innowacje i prawo. Handel i marketing elektroniczny. Cyfrowe treści oraz cyfrowa rozrywka w Internecie. Cyberbezpieczeństwo oraz umowy IT.
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 9/2023
Jeśli do wykonania prac objętych pozwoleniem na budowę niezbędne jest skorzystanie z cudzej nieruchomości, a jej właściciel odmawia wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości, inwestor może wystąpić do organu o wydanie decyzji administracyjnej zastępującej taką zgodę. Rekompensata szkód...
Monitor Prawniczy | 9/2023
Trybunał orzekł, że prawo Unii, a w szczególności art. 267 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi ono na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy orzekający w następstwie uchylenia wydanego przez niego orzeczenia przez sąd wyższej instancji był związany, zgodnie z krajowym prawem procesowym,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny