Rada Programowa:

Prof. dr hab. Mariusz Andrzejewski
Prof. Dr Francesco Astone
Prof. dr hab. Andrzej Borowicz
Prof. dr hab. Andrzej Bierć
Dr Anna Górczyńska
Prof. dr hab. Piotr Pogonowski
Prof. dr hab. Andrzej Panasiuk
Dr Dariusz Piasta
Mec. Jerzy Pieróg
Wawrzyniec Serafin
Dr Barbara Trojanowska-Wysocka
Dr hab. Piotr Wiatrowski

Recenzenci:

Prof. dr hab. Bogusława Gnela
Dr hab. Jan Lic
Prof. dr hab. Tadeusz Kocowski
Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak
Mec. Agnieszka Kurowska
Mec. Piotr Wiśniewski
Dr Ewa Zielińska

Redaktor Naczelny:

Prof. dr hab. Ryszard Szostak

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646