Z problematyki dokumentowania niekaralności przez podmioty zagraniczne

Prawo Zamówień Publicznych | 4/2021
Moduł: nieruchomości, prawo karne, prawo handlowe
Monika Remiszewska

Summary

Problems with documenting a clean criminal record by foreign entities

The amendment of the Public Procurement Law of 1 January 2021 represents a revolution on the public procurement market, as it is the most significant amendment in nearly eighteen years. The amended act introduces many issues previously unknown to participants in public procurement proceedings. However, the National Appeals Chamber has already faced doubts on the part of participants in the proceedings. Satisfying the condition of not being excluded from the proceedings on the basis of a certificate from the Polish National Criminal Register has never been a significant problem, but trouble starts when a contractor has to obtain such a document from another country, and the contracting authority has to assess it. Keywords: public procurement law, National Appeals Chamber, tender, criminal record, individual declaration before a notary


Zmiana ustawy – Prawo zamówień publicznych z 1.1.2021 r.1 stanowi istną rewolucję na rynku zamówień publicznych, bowiem jest to największa nowelizacja od blisko 18 lat. Znowelizowany akt wprowadza wiele, wcześniej nieznanych uczestnikom postępowania o zamówienie publiczne, zagadnień. Jednak Krajowa Izba Odwoławcza już zdążyła zmierzyć się z wątpliwościami po stronie uczestników postępowania. Co do zasady, postępowania o zamówienia publiczne cechują się mocnym formalizmem i nie znajduje się w nich miejsca na odstępstwo od przepisów tudzież ich szerszą interpretację. Istotnym ich elementem są składane przez wykonawców dokumenty, które mają na celu wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Jednym z takich dokumentów jest zaświadczenie o niekaralności, które – wydawać by się mogło – nie powinno przysparzać żadnych problemów. Okazuje się jednak, że diabeł tkwi w szczegółach, a nowelizacja ustawy wcale nie ułatwia zadania.