V ogólnopolska konferencja „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2018. Trudności i wątpliwości praktyki” – Warszawa, 5.3.2018 r.

Prawo Zamówień Publicznych | 02/2018
Karol Brózda

 Wydawnictwo C.H. Beck przy współpracy z Katedrą Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zorganizowało 5.3.2018 r. w Warszawie ogólnopolską konferencję naukową pod tytułem „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2018. Trudności i wątpliwości praktyki”. Konferencja poświęcona była najistotniejszym problemom spotykanym w sferze procedur udzielania i wykonywania umów zamówień publicznych. Prelegenci przybliżyli kluczowe i dyskusyjne kwestie dotyczące prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem dorobku orzecznictwa i zmian zachodzących w bieżącej praktyce. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele palestry, prawnicy obsługujący sektor zamówień publicznych, reprezentanci organów orzekających oraz przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych. Ponadto obecni byli przedstawiciele środowisk naukowych i praktycy zajmujący się na co dzień prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz późniejszą ich realizacją. Obrady podzielono na 4 części (panele), z których każda kończyła się ożywioną dyskusją. Wygłoszono łącznie 13 referatów, które sukcesywnie publikowane będą na łamach kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych”.   Obrady otworzył Piotr Grabarczyk, Szef Działu Czasopism, Szkoleń i Konferencji, przedstawiając sprawy organizacyjne oraz ogólny zarys obszarów tematycznych objętych referatami. Następnie głos zabrał dr hab. prof. UEK Ryszard Szostak, który powitał zgromadzonych gości, grono profesorskie i innych uczestników, a prelegentom życzył udanych wystąpień. Wyraził jednocześnie nadzieję, że tematyka poszczególnych referatów zainspiruje uczestników do kreatywnej dyskusji.110 Pierwszy blok tematyczny pt. „O potrzebie nowych rozwiązań normatywnych” prowadzony był przez dr. hab. prof. UEK R. Szostaka, który wprowadzając w tematykę panelu, wskazał, że zamówienia publiczne stoją obecnie przed ważną kwestią nowelizacji. Jej zakres pozostaje zagadnieniem otwartym, niemniej jednak już dziś...