NAJPOPULARNIEJSZE

Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych

Piotr Wiatrowski

Wprowadzenie   Funkcjonowanie zamówień publicznych w praktyce jest w szczególności narażone na bezprawne zamachy naruszające bądź narażające na niebezpieczeństwo związane z nimi dobra prawne. O...

Zaliczka na poczet kosztów wykonania zamówienia

Ryszard Szostak

Pojęcie i funkcje zaliczki  W zakresie zobowiązań opłacanych ze środków publicznych udzielanie zaliczek jest w zasadzie wykluczone – ze względu na poważne zagrożenie dla interesu publicznego, związane...

Renegocjacja umowy o zamówienie publiczne

Michał Drozdowicz

Wprowadzenie   Zwrot „renegocjacja umowy” jest powszechnie stosowany, sugeruje bowiem ponowną negocjację tego, co już wcześniej było wynegocjowanie1. Chodzi zatem o ustalanie na nowo kwestii już...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 550