NAJPOPULARNIEJSZE

Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych

Piotr Wiatrowski

Wprowadzenie   Funkcjonowanie zamówień publicznych w praktyce jest w szczególności narażone na bezprawne zamachy naruszające bądź narażające na niebezpieczeństwo związane z nimi dobra prawne. O...

Zamówienia wyłączone z reżimu Prawa zamówień publicznych

Ryszard Szostak

Wprowadzenie Ograniczenia swobody kontraktowej wynikające z ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych1 są zniesione względem zamówień wymienionych w art. 4 tej ustawy, a także w przypadkach...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 01/2019
Liczba tekstów: 456