NAJPOPULARNIEJSZE

Zaliczka na poczet kosztów wykonania zamówienia

Ryszard Szostak

Pojęcie i funkcje zaliczki  W zakresie zobowiązań opłacanych ze środków publicznych udzielanie zaliczek jest w zasadzie wykluczone – ze względu na poważne zagrożenie dla interesu publicznego, związane...

Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych

Piotr Wiatrowski

Wprowadzenie   Funkcjonowanie zamówień publicznych w praktyce jest w szczególności narażone na bezprawne zamachy naruszające bądź narażające na niebezpieczeństwo związane z nimi dobra prawne. O...

Nieznane aspekty umowy ramowej

Zbigniew Raczkiewicz

Ogólna charakterystyka funkcjonujących w obrocie umów ramowych  Umowa ramowa jest rodzajem umowy, który określa – jak sama nazwa wskazuje – ogólne ramy realizacji ewentualnych zleceń w trakcie jej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585