NAJPOPULARNIEJSZE

Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych

Piotr Wiatrowski

Wprowadzenie   Funkcjonowanie zamówień publicznych w praktyce jest w szczególności narażone na bezprawne zamachy naruszające bądź narażające na niebezpieczeństwo związane z nimi dobra prawne. O...

Z problematyki reprezentacji Skarbu Państwa - III CZP 75/12

Uchwała SN z 28.11.2012 r., III CZP 75/12   Sad Najwyższy po rozstrzygnięciu […], zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny […]:  Czy prezes sądu okręgowego – jako organ statio fisci...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 595