NAJPOPULARNIEJSZE

Audyt w zamówieniach publicznych

Maria Lech

Zapewnienie dostatecznej efektywności i konkurencyjności zamówień publicznych Audyt procedur udzielania zamówień publicznych ma na celu sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia...

Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych

Piotr Wiatrowski

Wprowadzenie   Funkcjonowanie zamówień publicznych w praktyce jest w szczególności narażone na bezprawne zamachy naruszające bądź narażające na niebezpieczeństwo związane z nimi dobra prawne. O...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 04/2020
Liczba tekstów: 535