NAJPOPULARNIEJSZE

Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych

Piotr Wiatrowski

Wprowadzenie   Funkcjonowanie zamówień publicznych w praktyce jest w szczególności narażone na bezprawne zamachy naruszające bądź narażające na niebezpieczeństwo związane z nimi dobra prawne. O...

Funkcje i metody szacowania wartości zamówienia

Franciszek Łapecki

Wartość zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  Problem wartości zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma zasadnicze znaczenie dla...

Kryterium „aspekty innowacyjne”

Izabela Rzepkowska

Prawne pojęcie innowacyjności  Katalog kryteriów oceny ofert zawarty w przepisie art. 91 ust. 2 ZamPublU był i nadal jest katalogiem otwartym, co oznacza, że zamawiający mogą korzystać z tych lub...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 615