Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Reforma dyrektyw odwoławczych

Karen Costa-Zahn, Martin Lutz

I. Uwagi wstępne Dnia 15.11.2007 r. Rada Unii Europejskiej uchwaliła dyrektywę zmieniającą dyrektywy odwoławcze2. Zaakceptowała tym samym identyczną uchwałę Parlamentu Europejskiego z 21.6.2007 r.3 W...

Glosa do wyroku SN z 7.7.2007 r., II CSK 344/07

Ryszard Szostak

 I. Dnia 4.9.2001 r. pozwana Gmina udzieliła Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej, o zryczałtowanej wartości 3,32 mln zł, z terminem...

Postępowanie wyjaśniające w sprawie rażąco niskiej ceny

Michał Makowski

Forma korespondencji w sprawie rażąco niskiej ceny. Termin przedstawienia wyjaśnień Zgodnie z art. 90 ust. 1 PZP zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwraca się w formie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646