NAJPOPULARNIEJSZE

Postępowanie wyjaśniające w sprawie rażąco niskiej ceny

Michał Makowski

Forma korespondencji w sprawie rażąco niskiej ceny. Termin przedstawienia wyjaśnień Zgodnie z art. 90 ust. 1 PZP zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwraca się w formie...

Zasady prawa zamówień publicznych - wybrane zagadnienia

Piotr Wiśniewski

Uwagi ogólne Stan ten wytworzył naturalną potrzebę poszukiwania stabilności Prawa zamówień publicznych oraz przewidywalnego i rozsądnego orzecznictwa3. W tym celu utworzono Krajową Izbę Odwoławczą....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 615