NAJPOPULARNIEJSZE

Należyte oszacowanie wartości zamówienia

Małgorzata Stręciwilk

Summary Proper estimation of contract value The article discusses issues related to calculating the value of the subject of a public contract. This topic is important mainly from a practical point...

Problem tajemnicy przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 17.11.2022 r., C 54/21, Antea Polska S.A., Pectore-Eco sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy przeciwko Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu „Wody Polskie”

Joanna Presz-Król

Summary The issue of business secrecy in public procurement On 17.11.2022. Court of Justice of the European Union issued a judgment in case ref. no. C-54/22. It raises a number of important issues...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646