Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Audyt w zamówieniach publicznych

Maria Lech

Zapewnienie dostatecznej efektywności i konkurencyjności zamówień publicznych Audyt procedur udzielania zamówień publicznych ma na celu sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia...

Konsorcjum w zamówieniach publicznych

Jan Lic

Pojęcie wykonawcy zamówień publicznych Pojęcie wykonawcy zostało zakreślone szeroko w art. 2 ust. 11 PZP. Zgodnie z tym przepisem przez wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo...

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Michał Łuc

Wprowadzenie Umowa o zamówienie publiczne powinna być tak skonstruowana, aby zamierzony cel publiczny został osiągnięty, a uzasadnione interesy wykonawców nie zostały naruszone, umożliwiając...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637