NAJPOPULARNIEJSZE

Jubileusz Krajowej Izby Odwoławczej

Piętnastolecie działalności Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stwarza okazję do refleksji nad jej statusem i przyszłością. Do utworzenia Izby w grudniu 2007 r. doszło w atmosferze troski o poprawę...

Kilka uwag na 15-lecie działalności Krajowej Izby Odwoławczej

Jan Kuzawiński

W grudniu 2022 r. mija 15 lat od pełnego ukonstytuowania się Krajowej Izby Odwoławczej. Prezes Rady Ministrów powołał pierwszych członków Izby w liczbie 22 osób 5.12.2007 r. Krajowa Izba Odwoławcza...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646