Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Glosa do uchwały SN z 24.2.2009 r., III CZP 147/08

Ryszard Szostak

 I. Przesłanką przystąpienia wykonawcy do postępowania toczącego się przed KIO wskutek wniesienia odwołania jest udział w uprzednim postępowaniu protestacyjnym. Uczestnikami tego reklamacyjnego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646