Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Glosa do wyroku KIO z 29.8.2008 r., KIO/UZP 850/08

Grzegorz Wicik

I.   Bogactwo problemów poruszonych w omawianym orzeczeniu prowokuje do komentarza. Na plan pierwszy wysuwa się kwestia konieczności ustalania w umowie ramowej przewidywanej liczby świadczeń zlecanych...

Problemy z interpretacją prawa wspólnotowego

Zbigniew Raczkiewicz

 Cechą charakterystyczną przepisów wspólnotowych, w tym także tych dotyczących zamówień publicznych, jest ich nieprecyzyjność, która z kolei wynika z faktu, iż dany akt prawny (np. dyrektywa) jest...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585