NAJPOPULARNIEJSZE

Charakter żądań odwoławczych

Żaneta Urbaniak

Uwagi ogólne Od samego początku po reaktywowaniu prawa zamówień publicznych, właściwego dla gospodarki rynkowej, regulacje prawne zawierały samodzielne przepisy regulujące kwestie postępowania w...

Wymagania jakościowe w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

Franciszek Łapecki

Uwagi ogólne Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia jest podstawową czynnością przygotowawczą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Opis ten powinien być wyczerpujący, jednoznaczny i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646