Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Zwrot wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej

Franciszek Łapecki

Wadium  Pojęcie wadium funkcjonuje w przepisach Kodeksu cywilnego3 od 2003 r.4 Według art. 704 KC w warunkach aukcji lub przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji lub przetargu powinien,...

Przyszłość prawa zamówień publicznych

Martin

I. Przedmiot rozważań i metoda badawcza1. Czy prawo zamówień publicznych ma przyszłość?  Odpowiedź na to pytanie jest o wiele łatwiejsza niż na pytanie o przyszły kształt tego prawa. Oczywiście, że...

Dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów

Aleksandra Sołtysińska, Grzegorz Wicik

Wprowadzenie  Ogólne zasady i kryteria kwalifikacji wykonawców zostały określone w art. 45 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646