Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Gwarancja jakości przy umowie o_dzieło

Jolanta Loranc-Borkowska

Wprowadzenie  Gwarancja jakości jest odpowiedzialnością mającą na celu ochronę interesów uprawnionego poprzez udzielenie przez gwaranta zapewnienia o „odpowiedniej” jakości rzeczy (braku wad)1....

Funkcje i metody szacowania wartości zamówienia

Franciszek Łapecki

Wartość zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  Problem wartości zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma zasadnicze znaczenie dla...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646