NAJPOPULARNIEJSZE

Problemy z interpretacją prawa wspólnotowego

Zbigniew Raczkiewicz

 Cechą charakterystyczną przepisów wspólnotowych, w tym także tych dotyczących zamówień publicznych, jest ich nieprecyzyjność, która z kolei wynika z faktu, iż dany akt prawny (np. dyrektywa) jest...

Reforma dyrektyw odwoławczych

Karen Costa-Zahn, Martin Lutz

I. Uwagi wstępne Dnia 15.11.2007 r. Rada Unii Europejskiej uchwaliła dyrektywę zmieniającą dyrektywy odwoławcze2. Zaakceptowała tym samym identyczną uchwałę Parlamentu Europejskiego z 21.6.2007 r.3 W...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637