NAJPOPULARNIEJSZE

Zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym

Tadeusz Kocowski

I. Uwagi ogólne Społeczna gospodarka rynkowa to sfera stosunków ekonomicznych, a także prawnych, nawiązywanych pomiędzy aktywnymi uczestnikami obrotu gospodarczego, w której podstawową rolę odgrywają...

Wdrażanie nowego Prawa zamówień publicznych

Wdrażanie nowego Prawa zamówień publicznych

Hubert Nowak

Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadza największe zmiany regulacyjne na rynku zamówień publicznych od 17 lat. Całkowicie nowa ustawa zmienia „zamówieniową” rzeczywistość dla wszystkich uczestników...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646