Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Umowa o prace geologiczno-inżynierskie

Ryszard Szostak

Wprowadzenie  Ustalenia te pozwalają na prawidłowe wyznaczenie geotechnicznych warunków posadowienia planowanego obiektu, sposobu jego odwodnienia i zabezpieczenia przed działaniem wilgoci1. Wyjątkowo...

Glosa do wyroku SN z 24.7.2009 r., II CSK 61/09

Ryszard Szostak

I.  Zasadnicze okoliczności sporu dotyczyły podstaw odmowy zapłaty umówionego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych z powodu wadliwej realizacji powierzonej mu przebudowy składowiska śmieci....

Nieznane aspekty umowy ramowej

Zbigniew Raczkiewicz

Ogólna charakterystyka funkcjonujących w obrocie umów ramowych  Umowa ramowa jest rodzajem umowy, który określa – jak sama nazwa wskazuje – ogólne ramy realizacji ewentualnych zleceń w trakcie jej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646