NAJPOPULARNIEJSZE

Zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym

Tadeusz Kocowski

I. Uwagi ogólne Społeczna gospodarka rynkowa to sfera stosunków ekonomicznych, a także prawnych, nawiązywanych pomiędzy aktywnymi uczestnikami obrotu gospodarczego, w której podstawową rolę odgrywają...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646