Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Zamówienia wyłączone z reżimu Prawa zamówień publicznych

Ryszard Szostak

Wprowadzenie Ograniczenia swobody kontraktowej wynikające z ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych1 są zniesione względem zamówień wymienionych w art. 4 tej ustawy, a także w przypadkach...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605