Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

Konsorcja w ramach zamówień publicznych

Zbigniew Raczkiewicz

Wprowadzenie W chwili obecnej wspólne ubieganie się przez kilka podmiotów o zamówienia publiczne jest explicite dozwolone, zarówno przez prawo wspólnotowe1, jak i przez nasze prawo krajowe2...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585