NAJPOPULARNIEJSZE

Profesjonalizacja kontroli sprawowanej przez Prezesa UZP

Mateusz Winiarz

Uwagi wstępne Kontrola, także w sferze zamówień publicznych, rozumiana jako sposób weryfikacji prawidłowości działania jest związana z każdym przejawem aktywności człowieka, szczególnie jeśli...

Rola Prezesa UZP w profesjonalizacji zamówień publicznych

Hubert Nowak

1. Uwagi ogólne Profesjonalizacja kadr to jedno z wyzwań (obok elektronizacji i standaryzacji), jakie stoją przed systemem zamówień publicznych i jego interesariuszami w najbliższych latach. W 2019 r....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585