NAJPOPULARNIEJSZE

Wybór najkorzystniejszej oferty z perspektywy orzecznictwa

Magdalena Grabarczyk

Wprowadzenie  Analiza obowiązujących przepisów ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych1, dotyczących czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, prowadzi do przekonania, że dla prawidłowego...

Wadium przetargowe na tle nowych przepisów

Katarzyna Prowadzisz

Uwagi ogólne Dnia 11.9.2019 r. została uchwalona nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych1, która w sposób odmienny niż dotychczasowo obowiązujące przepisy ustawy2 reguluje problematykę instytucji...

O wdrażaniu nowego Prawa zamówień publicznych

Hubert Nowak

Wstęp Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami na temat wdrażania nowego ZamPublU.  Dla usystematyzowania niniejszego wystąpienia i przekazaniu...

Profesjonalizacja zawodowa urzędników – rola stowarzyszeń

Franciszek Łapecki

 W profesjonalnym środowisku stale podnosi się konieczność zwiększania świadomości kadry kierowniczej sektora finansów publicznych co do znaczenia zamówień publicznych. W trakcie dyskusji...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585