Prawo Zamówień Publicznych / Artykuły / Articles

W drodze do jednolitego rynku zamówień publicznych

Zbigniew Raczkiewicz

Wprowadzenie  Największym sukcesem przeszło półwiecza integracji europejskiej jest stworzenie jednolitego rynku, nazywanego również wspólnym rynkiem czy też rynkiem wewnętrznym (zwanego odtąd...

Zmowy oferentów w zamówieniach publicznych

Zbigniew Raczkiewicz

Wprowadzenie Konkurencja jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania zarówno rynku prywatnego, jak i publicznego – podmioty prowadzące działalność gospodarczą konkurują ze sobą o klientów1. W...

Zamówienia wyłączone z reżimu Prawa zamówień publicznych

Ryszard Szostak

Wprowadzenie Ograniczenia swobody kontraktowej wynikające z ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych1 są zniesione względem zamówień wymienionych w art. 4 tej ustawy, a także w przypadkach...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585