NAJPOPULARNIEJSZE

Odpowiedzialność za elektroniczne oświadczenie woli

Irena Skubiszak-Kalinowska

Wprowadzenie  Elektronizacja zamówień publicznych miała stanowić ułatwienie dla stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także przyczynić się do poprawy procesów zakupowych, jednak,...

Rodzaje kontroli administracyjnej w zamówieniach publicznych

Mariusz Filipek

 Na podstawie analizy ujęcia słownikowego – istota kontroli polega na „sprawdzaniu czegoś, zestawianiu stanu faktycznego ze stanem wymaganym oraz nadzorze nad kimś lub nad czymś”1. Celem kontroli jest...

Warunki wymagane od wykonawców w nowym ujęciu

Andrzela Gawrońska-Baran, Włodzimierz Dzierżanowski

Wprowadzenie Przepisy ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych1 regulują zagadnienia dotyczące warunków wymaganych od wykonawców w pewnym zakresie w nowym ujęciu. Wprawdzie część przepisów...

Zasada efektywności w nowym Prawie zamówień publicznych

Michał Kania

Wprowadzenie  Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych, która uchwalona została w dniu 11.9.2019 r.1, wprowadza na grunt regulacji poświęconej procedurze udzielania zamówień publicznych nową zasadę....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585